Sri Govardhan Parikrama: Day Two

25 October 2014
Uttar Pradesh, India

 


Above and below: Sri Uddhav Kunda


Samadhi of Srila Raghunath Das Goswami.


Sri Radha Kunda.


Kusum Sarovar.


Temple of Haridev.


Manasa Ganga.


At the bhajan kutir of Srila Sanatan Goswami.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE