Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 
Today is

VAISHNAVA CALENDAR
Sri Gaurabda 536–537
2022-2023
(বাংলা সংস্করণ)


DOWNLOADS:
English: Ekadasi Tithi and Other Fasting Days list (.pdf)
For Mobile Devices: iCalendar for Mac OS (.ics) | Calendar for Google, Android
Bengali: শ্রীহরিবাসর-ব্রত-তালিকা (.pdf)


 

MARCH 2022

VISHNU

19 March (Sat). Krishna Pratipad. Anandotsav of Sri Jagannath Mishra. Sri Visva Vaishnava Raja Sabha. Start of year 536 Gaurabda.

23 March (Wed). Krishna Panchami. Temple Anniversary: Sripat Hapaniya Dham (installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath jiu). Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj. Pancham Dol.

25 March (Fri). Krishna Astami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

26 March (Sat). Krishna Navami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vigraha Bhiksu Goswami Maharaj.

28 March (Mon). Krishna Ekadasi. Papa Vimochani Ekadasi.

29 March (Tue). Krishna Dvadasi. Paran is at 5:38–9:41. Festival in honour of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varaha Nagar. Disappearance of Srila Govinda Ghosh Thakur. Disappearance of Sripad Satyendrachandra Bhattacharya Mahoday.

 

APRIL 2022

6 April (Wed). Gaura Panchami. Appearance of Sripad Ramanuja Acharya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

8 April (Fri). Gaura Saptami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

10 April (Sun). Gaura Navami. Sri Rama Navami: appearance of Lord Sri Ramachandra. Fast until noon.

12 April (Tue). Gaura Ekadasi. Kamada Ekadasi.

13 April (Wed). Gaura Dvadasi. Ekadasi paran is at 8:33–9:33. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, the Sevaite President Acharya of Sri Chaitanya Saraswat Math.

16 April (Sat). Purnima. Vasanta Rasa of Sri Krishna. Rasa Yatra of Sri Balaram. Appearance of Srila Vamshi Vadanananda Thakur. Appearance of Srila Shyamananda Prabhu.

MADHUSUDAN

21 April (Thu). Krishna Panchami. Disappearance of Srila Krishnadas Babaji Maharaj.

23 April (Sat). Krishna Saptami. Disappearance of Srila Abhiram Thakur.

26 April (Tue). Krishna Ekadasi (no fast). Disappearance of Srila Vrindavan Das Thakur (originally on Krishna Dasami, but the previous day is viddha). Disappearance of Sriyukta Saurindranath Bhakti Varidhi Prabhu.

27 April (Wed). Krishna Dvadasi. Varuthini Ekadasi.

28 April (Thu). Krishna Trayodasi. Paran is at 5:11–9:27.

29 April (Fri). Krishna Chaturdasi. Disappearance festival of Sri Chaitanya Saraswat Math's Successor Sevaite President Acharya, Ananta-sri-vibhusita Om Visnupad Paramahamsa-kula-chudamani Visva-varenya Sri Srimad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

30 April (Sat). Amavasya. Appearance of Srila Gadadhar Pandit Goswami.

 

May 2022

1 May (Sun). Gaura Pratipad. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

2 May (Mon). Gaura Dvitiya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

3 May (Tue). Gaura Tritiya. Beginning of the 21-day Chandan Yatra of Sri Sri Jagannathdev. Aksaya Tritiya: a good day to start some works.

6 May (Fri). Gaura Panchami. Appearance of Sripad Shankar Acharya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Gabhastinemi Maharaj.

8 May (Sun). Gaura Saptami. Jahnu Saptami. Sri Jahnavi Puja (Sri Ganga Puja).

10 May (Tue). Gaura Navami. Appearance of Sri Nityananda-shakti, Sri Jahnava Devi. Appearance of Sri Rama-shakti, Sri Sita Devi.

12 May (Thu). Gaura Ekadasi. Mohini Ekadasi.

13 May (Fri). Gaura Dvadasi. Paran is at 5:02–9:23.

15 May (Sun). Gaura Chaturdasi. Sri Nrisimha Chaturdasi: appearance of Lord Sri Nrisimhadev. Full fast until after sunset, then no grains (anukalpa).
Temple Anniversary: Sri Nrisingha Palli (installation anniversary of Sri Sri Guru Gaura Nityananda Prabhu; Sri Prahlad Maharaj and Sri Sri Laksmi Nrisinghadev).
Sri Chaitanya Saraswat Math's Successor Sevaite President Acharya, Ananta-sri-vibhusita Om Visnupad Srila Bhakti Tilak Niriha Maharaj's Sri Vyasa Puja Festival.

16 May (Mon). Purnima. Nrisingha Chaturdasi paran is at 5:00–6:22. Sri Krishna's Phul Dol and Salila Bihar. Buddha Purnima: appearance day of Lord Buddha. Disappearance of Srila Parameshvari Das Thakur. Appearance of Srila Srinivas Acharya.

TRIVIKRAM

17 May (Tue). Krishna Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

20 May (Fri). Krishna Panchami. Disappearance of Srila Ramananda Ray.

24 May (Tue). Krishna Navami. Disappearance of Sripad Santosh Krishna Das Adhikari Prabhu.

26 May (Thu). Krishna Ekadasi. Apara Ekadasi.

27 May (Fri). Krishna Dvadasi. Paran is at 4:56–9:21. Appearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

31 May (Tue). Gaura Pratipad. Temple Anniversary: Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Dum Dum Park, Kolkata (installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohan jiu).

 

JUNE 2022

3 June (Fri). Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Bhakti Gaurava Giri Maharaj (Sripad Paramananda Vidyaratna Prabhu).

9 June (Thu). Gaura Dasami. Dashahara. Sri Ganga Puja. Appearance of Sri Ganga Mata Goswamini. Disappearance of Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu.

10 June (Fri). Gaura Ekadasi. Nirjal Ekadasi.

11 June (Sat). Gaura Dvadasi. Paran is at 7:07–7:23.

12 June (Sun). Gaura Trayodasi. Sri Chida-dahi Danda Mahotsav: Festival of Srila Raghunath Das Goswami at Sripat Panihati.

14 June (Tue). Purnima. Snan Yatra (bathing) of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Mukunda Datta. Disappearance of Srila Sridhar Pandit.

VAMAN

15 June (Wed). Krishna Pratipad. Disappearance of Srila Shyamananda Prabhu. Disappearance of Sripad Rishabdev Das Adhikari.

16 June (Thu). Krishna Dvitiya. Disappearance of Sri Gaurahari Bhakti Sampad Prabhu.

19 June (Sun). Krishna Panchami. Appearance of Srila Vakreshvar Pandit.

24 June (Fri). Krishna Ekadasi. Yogini Ekadasi. Disappearance of Sriyukta Rama Devi.

25 June (Sat). Krishna Dvadasi. Paran is at 7:24–9:26.

29 June (Wed). Amavasya. Disappearance of Srila Gadadhar Pandit. Disappearance of Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

30 June (Thu). Gaura Pratipad. Gundicha Marjan: cleaning at the Gundicha Temple at Sri Puri Dham, and cleaning of all Temples of the Lord.

 

JULY 2022

1 July (Fri). Gaura Dvitiya. Ratha Yatra of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Svarup Damodar Goswami Prabhu.

4 July (Mon). Gaura Panchami. Hera Panchami. Sri Sri Laksmi Vijay.

7 July (Thu). Gaura Astami. Disappearance of Sripad Ajita Krishna Brahmachari.

9 July (Sat). Gaura Dasami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Disappearance of Sriyukta Krishnamayi Devi. Punar Yatra of Sri Jagannathdev (Return of the Chariots).

10 July (Sun). Gaura Ekadasi. Sayan Ekadasi.

11 July (Mon). Gaura Dvadasi. Paran is at 5:03–7:45.

13 July (Wed). Purnima. Sri Guru Purnima. Appearance of Srila Vyasadev. Disappearance of Srila Sanatan Goswami Prabhu. Beginning of Chaturmasya. Appearance of Om Vishnupad Srila Bhakti Bimal Avadhut Maharaj.

SRIDHAR

15 July (Fri). Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

18 July (Mon). Krishna Panchami. Disappearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu.

21 July (Thu). Krishna Astami. Disappearance of Srila Lokanath Goswami Prabhu.

24 July (Sun). Krishna Ekadasi. Kamika Ekadasi.

25 July (Mon). Krishna Dvadasi. Paran is 5:07–9:31.

28 July (Thu). Amavasya. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, the Founder Acharya of Sri Chaitanya Saraswat Math.

 

AUGUST 2022

1 August (Mon). Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Vamshi Das Babaji Maharaj.

3 August (Wed). Gaura Sasthi. Appearance of Om Vishnupad Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj.

4 August (Thu). Gaura Saptami. Disappearance of Sripad Ananga Mohan Das Adhikari.

6 August (Sat). Gaura Navami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Prasun Bodhayan Maharaj

8 August (Mon). Gaura Ekadasi. Pavitraropani Ekadasi. Beginning of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda. Start of the one-month festival of Sri Hari Smaran.

9 August (Tue). Gaura Dvadasi. Paran is at 5:14–9:33. Disappearance of Srila Rupa Goswami. Disappearance of Srila Gauri Das Pandit Goswami.

12 August (Fri). Purnima. Sri Baladev Purnima: Appearance of Lord Sri Baladev. Fast until midday.

HRISIKESH

19 August (Fri). Krishna Astami. Sri Sri Krishna Janmastami: Appearance of Lord Sri Krishna. Complete fast until midnight, then no grains (anukalpa).

20 August (Sat). Krishna Navami. Paran is at 5:18–9:33. Sri Nandotsav. Appearance of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad.

23 August (Tue). Krishna Ekadasi. Annada Ekadasi.

24 August (Wed). Krishna Dvadasi. Paran is at 5:19–8:21.

 

SEPTEMBER 2022

1 September (Thu). Gaura Panchami. Appearance of Sri Sita Devi, the consort of Sri Advaita Prabhu.

3 September (Sat). Gaura Saptami. Sri Lalita Saptami: Appearance of Sri Lalita Devi.

4 September (Sun). Gaura Astami. Sri Radhastami: Appearance of Srimati Radharani. Fast until noon.

6 September (Tue). Gaura Ekadasi. Parshva Ekadasi.

7 September (Wed). Gaura Dvadasi. Appearance of Lord Sri Vamanadev. Paran is at 5:24–9:32 after the worship of Lord Sri Vamanadev. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu.

8 September (Thu). Gaura Trayodasi. Appearance of Srila Sachchidananda Bhaktivinod Thakur.

9 September (Fri). Gaura Chaturdasi. Disappearance of Srila Haridas Thakur.

10 September (Sat). Purnima. Vishvarup Mahotsav. End of the one-month festival of Sri Hari Smaran.

PADMANABHA

12 September (Mon). Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

21 September (Wed). Krishna Ekadasi. Indira Ekadasi.

22 September (Thu). Krishna Dvadasi. Paran is at 5:28–9:29.

26 September (Mon). Gaura Pratipad. Appearance festival of Sri Chaitanya Saraswat Math's Successor Sevaite President Acharya, Ananta-sri-vibhusita Om Visnupad Paramahamsa-kula-chudamani Visva-varenya Sri Srimad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

28 September (Wed). Gaura Tritiya. Disappearance of Sriyukta Radharani Devi Chaudurani.

29 September (Thu). Gaura Chaturthi. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Dayita Damodar Maharaj.

 

OCTOBER 2022

5 October (Wed). Gaura Dasami. Vijay Utsav of Sri Ramachandra. Appearance of Sri Madhva Acharya.

6 October (Thu). Gaura Ekadasi. Papankusha Ekadasi.

7 October (Fri). Gaura Dvadasi. Paran is at 5:34–6:49. Disappearance of Srila Raghunath Das Goswami. Disappearance of Srila Raghunath Bhatta Goswami. Disappearance of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami.

9 October (Sun). Purnima. Sharadiya Rasa Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Murari Gupta. Beginning of Urja Vrata, Damodar Vrata, Kartik Vrata and Niyom-seva Vrata.

DAMODAR

12 October (Wed). Krishna Tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Puri Maharaj.

14 October (Fri). Krishna Panchami. Disappearance of Srila Narottam Das Thakur.

15 October (Sat). Krishna Sasthi. Disappearance of Srila Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

18 October (Tue). Krishna Astami. Bahulastami. Manifestation day of Sri Radha Kunda. Sannyas day of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

19 October (Wed). Krishna Navami. The grand 126th appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Founder-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. Appearance of Srila Virachandra Prabhu. Disappearance of Sripad Sakhi Charan Das Babaji Maharaj.

21 October (Fri). Krishna Ekadasi. Sri Rama Ekadasi.

22 October (Sat). Krishna Dvadasi. Paran is at 5:41–9:28. Festival in honour of Sri Gauranga Mahaprabhu's auspicious arrival at Sripat Panihati.

24 October (Mon). Krishna Chaturdasi. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs.

25 October (Tue). Amavasya. Dipavali. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs.

26 October (Wed). Gaura Pratipad. Sri Govardhan Puja. Grand Annakut Mahotsav ('Rice Mountain Festival') at Srila Sridhar Swami Seva Ashram (Sri Govardhan) and Sri Giriraj Govardhan Temple in Sri Gupta Govardhan (Nabadwip). Go Puja (cow-worship) and Go Krida (the pleasure of the cows).

27 October (Thu). Gaura Dvitiya. Disappearance of Srila Vasudev Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj. Bhratri Dvitiya krityam (festival where brothers and sisters honour each other).

29 October (Sat). Gaura Chaturthi. Disappearance of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad.

30 October (Sun). Gaura Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

 

NOVEMBER 2022

1 November (Tue). Gaura Astami. Disappearance of Sri Gadadhar Das Goswami. Disappearance of Srila Dhananjay Pandit. Disappearance of Srila Srinivas Acharya Prabhu. Sri Gopastami, Sri Goshtha-astami.

4 November (Fri). Gaura Ekadasi. Sri Utthan Ekadasi. Disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Sri Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj. Sri Bhisma Panchaka.

5 November (Sat). Gaura Dvadasi. Paran is at 5:48–9:30.

7 November (Mon). Gaura Chaturdasi. Disappearance of Srila Bhugarbha Goswami. Disappearance of Srila Kashishvar Pandit.

8 November (Tue). Purnima. Rasa Yatra of Sri Krishna. Temple Anniversary: Sri Chaitanya Saraswat Math and Mission, Sri Vrindavan (installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Rasa Bihari jiu). Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. End of Chaturmasya and Niyom-seva vratas.

KESHAVA

20 November (Sun). Krishna Ekadasi. Utpanna Ekadasi. Disappearance of Sriyukta Dhananjay Das Prabhu.

21 November (Mon). Krishna Dvadasi. Paran is at 5:59–7:32. Disappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur. Disappearance of Srila Kaliya Krishnadas.

22 November (Tue). Krishna Trayodasi. Disappearance of Srila Saranga Thakur.

24 November (Thu). Gaura Chaturdasi. Disappearance of Sri Jagabandhu Bhakti Ranjan (originally on Amavasya, but the previous day is viddha).

29 November (Tue). Gaura Sasthi. Sri Jagannathdev's Oran Sasthi. Temple Anniversary: Sri Puri Dham (installation anniversary of Sri Sri Guru Nitai Chaitanya Prabhu).

 

DECEMBER 2022

1 December (Thu). Gaura Astami. Disappearance of Srila Madhusudan Das Babaji Maharaj.

2 December (Fri). Gaura Navami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

3 December (Sat). Gaura Dasami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kusum Shraman Maharaj.

4 December (Sun). Gaura Ekadasi. Moksada Ekadasi.

5 December (Mon). Gaura Dvadasi. Paran is at 6:08–6:55.

NARAYAN

10 December (Sat). Krishna Dvitiya. Appearance day of Sri Chaitanya Saraswat Math's Sevaite President Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

11 December (Sun). Krishna Tritiya. Festivals at Bamunpara and Nadan Ghat, the places of Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj's appearance and youth pastimes.

12 December (Mon). Krishna Chaturthi. Disappearance of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

19 December (Mon). Krishna Ekadasi. Saphala Ekadasi. Disappearance of Srila Devananda Pandit. Disappearance of Srimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj.

20 December (Fri). Krishna Dvadasi. Paran is at 6:18–9:49. Disappearance of Sripad Bhakti Bhudev Shrauti Maharaj.

21 December (Wed). Krishna Trayodasi. Disappearance of Srila Mahesh Pandit. Disappearance of Srila Uddharan Das Thakur.

24 December (Sat). Gaura Pratipad. Appearance of Srila Lochan Das Thakur.

26 December (Mon). Gaura Tritiya. Disappearance of Srila Jiva Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Jagadish Pandit.

 

JANUARY 2023

2 January (Mon). Gaura Ekadasi. Putrada Ekadasi. Appearance of Srila Jagadish Pandit.

3 January (Tue). Gaura Dvadasi. Paran is at 6:23–9:55.

6 January (Fri). Purnima. Pushyabhisheka Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Sripad Bhakti Sharan Vaisnav Maharaj.

MADHAVA

10 January (Tue). Krishna Tritiya. Appearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj.

11 January (Wed). Krishna Chaturthi. Disappearance of Sripad Yadavendu Bhakti Chandan.

13 January (Fri). Krishna Sasthi. Disappearance of Srila Jayadev Goswami. Sriman Mahaprabhu leaves Nabadwip in the night to go to Katwa to take sannyas.

15 January (Sun). Krishna Astami. Remembrance of Sriman Mahaprabhu's sannyas-lila. Disappearance of Srila Lochan Das Thakur.

18 January (Wed). Krishna Ekadasi. Sat-tila Ekadasi.

19 January (Thu). Krishna Dvadasi. Paran is at 6:26–9:42.

22 January (Sun). Gaura Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurava Vaikhanas Maharaj. Disappearance of Sri Haripada Chaudhuri Das Adhikari.

23 January (Mon). Gaura Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj.

25 January (Wed). Gaura Chaturthi. Appearance of Om Vishnupad Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj.

26 January (Thu). Gaura Panchami. Sri Krishna Vasanta Panchami. Appearance of Sri Vishnu Priya Devi. Appearance of Srila Pundarik Vidyanidhi. Appearance of Srila Raghunath Das Goswami. Appearance of Srila Raghunandan Thakur. Disappearance of Srila Visvanath Chakravarti Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Viveka Bharati Maharaj. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarup Parvat Maharaj. Sri Saraswati Puja.

28 January (Sat). Gaura Saptami. Appearance of Sri Mahavishnu Avatar, Sri Advaita Acharya.

29 January (Sun). Gaura Astami. Disappearance of Sripad Virendra Krishna Prabhu.

30 January (Mon). Gaura Navami. Disappearance of Srila Madhva Acharya.

31 February (Tue). Gaura Dasami. Disappearance of Srila Ramanuja Acharya.

 

FEBRUARY 2023

1 February (Wed). Gaura Ekadasi. Bhaimi Ekadasi.

2 February (Thu). Gaura Dvadasi. Varaha Dvadasi: Appearance of Lord Sri Varahadev. Paran is at 6:22–10:01 after the worship of Lord Varahadev.

3 February (Fri). Gaura Trayodasi. Sri Nityananda Trayodasi: Appearance of Sri Nityananda Prabhu. Fast until noon. Temple Anniversary: Sri Ekachakra Dham (installation anniversary of Sri Sri Guru Gaura Nityananda Prabhu).

5 February (Sun). Purnima. Sri Krishna's Madhurotsav. Appearance of Srila Narottam Das Thakur.

GOVINDA

8 February (Wed). Krishna Tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj.

10 February (Fri). Krishna Panchami. The appearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. Temple anniversary: Sri Gupta Govardhan Mandir (Sri Govinda Kunda, Nabadwip). Disappearance of Srila Purushottam Thakur.

11 February (Sat). Krishna Sasthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

16 February (Thu). Krishna Ekadasi. Vijaya Ekadasi. Disappearance of Sripad Krishna Govinda Das Adhikari.

17 February (Fri). Krishna Dvadasi. Paran is at 6:14–9:59.

19 February (Sun). Krishna Chaturdasi. Sri Sri Shivaratri (optional fast). Disappearance of Sripad Yudhamanyu Prabhu Seva Vikram.

20 February (Mon). Amavasya. (Paran for those who fasted is at 6:12–9:58.)
Temple Anniversary: Sri Govinda Kunda in Sri Nabadwip Dham (installation anniversary of Sri Sadasiva Gangadhar).
Temple Anniversary: Sri Tarakeshwar (installation anniversary of Sri Sri Guru Gaura Radha Madan-Mohan jiu).
Temple Anniversary: Sri Kadigachha (installation anniversary of Lord Sri Sada Siva).

21 February (Tue). Gaura Pratipad. Disappearance of Vaishnav Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Disappearance of Srila Rasikananda Dev Goswami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Maharaj.

22 February (Wed). Gaura Dvitiya. Appearance of Om Vishnupad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

23 February (Thu). Gaura Tritiya. Temple Anniversary: Kaikhali, Kolkata (installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Radha Ramanasundar).

24 February (Fri). Gaura Chaturthi. Appearance of Srila Purushottam Thakur. Disappearance of Sripad Tulasidas Das Adhikari Prabhu.

25 February (Sat). Gaura Sasthi. Disappearance of Sriyukta Tarangini Devi (originally on Gaura Panchami, but the previous day is viddha).

 

MARCH 2022

1 March (Wed). Gaura Navami. Adhivas festival of Sri Nabadwip Dham Parikrama. Beginning of the annual seven day festival.

2 March (Thu). Gaura Dasami. Sri Nabadwip Dham Parikrama begins. Parikrama of Sri Antardwip (Sri Chaitanya Math, Sri Nandan Acharya Bhavan, Puspa-samadhi mandir of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad, Sri Yogapith, Srivas Angan, Sri Advaita Bhavan, Sri Gadadhar Pandit Bhavan, Akar Math Sri Chaitanya Math, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupad's Samadhi Mandir, Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj's Samadhi, Sri Chand Kazi's Samadhi, Sri Jagannath Mandir, Sridhar Angan).

3 March (Fri). Gaura Ekadasi. Amalaki Ekadasi. Parikrama of Sri Simantadwip and Sri Rudradwip.

4 March (Sat). Gaura Dvadasi. Paran is at 6:02–9:53. Parikrama of Koladwip (Sri Chaitanya Saraswat Math, Sri Buroraj Siva, Sri Prauddha Maya, Sri Vishnupriya Devi's house, and the samadhi-mandir of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj). Disappearance of Sripad Madhavendra Puripad.

5 March (Sun). Gaura Trayodasi. Parikrama of Sri Godrumadwip and Madhyadwip (Sri Subarna Bihar Gaudiya Math, Sri Surabhi Kunja Math, Sri Svananda-sukhada-kunja (bhajan kutir of Srila Bhakivinod Thakur), Sri Harihar Ksetra).

6 March (Mon). Gaura Chaturdasi. Sri Gaura Purnima Adhivas: the eve of the appearance of Sri Gauranga. Parikrama of Sri Koladwip, Sri Ritudwip, Sri Jahnudwip, and Sri Modadrumadwip (Sri Samudra ghat, Sri Sri Gaura-Gadadhar Mandir (Chapahati), Vidya Nagar Sarvabhauma Gaudiya Math, Sarvabhauma Bhattacharya's house, the Deity served by Sri Saranga Murari, and Srila Vrindavan Das Thakur's appearance place).

7 March (Tue). Purnima. Sri Gaura Purnima: Divine appearance of Sri Gauranga. Total fast until moonrise, then no grains (anukalpa). Vasanta-utsav and Dol Yatra of Sri Sri Radha-Govinda. Special offering of bhoga, worship and arati at Sri Chaitanya Saraswat Math and all its branches worldwide, continuous reading of Sri Chaitanya-charitamrita and a great festival of sankirtan. Start of 537 Sri Gaurabda.

VISHNU

8 March (Wed). Krishna Pratipad. Paran is at 5:58–9:51. Anandotsav of Sri Jagannath Mishra. Anandotsav (great, joyful festival) of Sri Jagannath Misra. A grand festival and mahaprasad distribution at Sri Chaitanya Saraswat Math in Sri Nabadwip Dham.

12 March (Sun). Krishna Panchami. Temple Anniversary: Sripat Hapaniya Dham (installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath jiu). Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj. Pancham Dol.

 Years (Bengali year is from March to March):
2014-2015 (বাংলা)
2015-2016 (বাংলা)
2016-2017 (বাংলা)
2017-2018 (বাংলা)
2018-2019 (বাংলা)
2019-2020 (বাংলা)
2020-2021 (বাংলা)
2021-2022 (বাংলা)
2022-2023 (বাংলা)
2023-2024 (বাংলা)

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE