***

By Srila Bhakti Vinod Thakur

 

bhaja re bhaja re amar mana ati manda
   (bhajan vina gati nai re)
   (ohe amar mudha-mana bhajan vina gati nai re)
(bhaja) vraja-vane radha-krsna-charanaravinda [1]
   (jnana-karma parihari' re)
   (suddha raga-patha dhari' jnana-karma parihari' re)

Serve! Serve! My mind is so foolish. There is no way other than service! O my foolish mind! There is no way other than service. Serve Radha-Krsna's lotus feet in Vrndavan. Abandon worldly knowledge and action! Follow the path of divine love and abandon worldly knowledge and action!

(bhaja) gaura-gadadhara-advaita-guru-nityananda
   (gaura-krsne abhed jene)
   (guru krsna-priya jene gaura-krsne abhed jene re)
srinivasa, haridasa, murari, mukunda [2]
   (gaura-preme smara smara re)
   (srinivasa, haridase, gaura-preme smara smara re)

Serve Gauranga, Gadadhar, Advaita, Nityananda, and Sri Guru. Know that Gauranga and Krsna are nondifferent, and that Sri Guru is Krsna's dear devotee. Remember Srivas Thakur, Hari Das Thakur, Murari Gupta, and Mukunda Datta. With love for Gauranga, always remember them. With love for Gauranga, remember Srivas Thakur and Hari Das Thakur.

rupa-sanatana-jiva-raghunatha-dvandva
   (yadi bhajan karbe re)
   (rupa-sanatane smara yadi bhajan karbe re)
raghava-gopala-bhatta-svarupa-ramananda [3]
   (krsna prema yadi chao re)
   (svarupa-ramanande smara krsna-prema yadi chao re)

Remember Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Raghunath Das Goswami. If you want to serve, then remember Sri Rupa and Sri Sanatan. Remember Raghava Pandit, Gopal Bhatta Goswami, Svarup Damodar, and Ramananda Ray. If you want Krsna-prema, then remember Svarup Damodar and Ramananda Ray.

gosthi-saha karnapura sena-sivananda
   (ajasra smara smara re)
   (gosthi-saha sena sivanande ajasra smara re)
rupanugasadhu-janabhajana-ananda [4]
   (vraje vas yadi chao re)
   (rupanuga sadhu-jane smara vraje vas yadi chao re)

Remember Kavi Karnapur, Sivananda Sen, and their family. Always remember them! Always remember Sivananda Sen and his family. Remember the sadhus who follow Sri Rupa and the joy they feel in their service. If you want to reside in Vraja, then remember the sadhus who follow Sri Rupa.

 

— : • : —

 

 

<< Back to the main page

 

Sung by Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj:
Download (1.8 Mb)


Bengali


 

Index:
Akrodha paramananda
Amara jivana
Atmanivedana tuya pade
Bhajahu re mana
Bhaja re bhaja re amar
Bhuliya tomare
bimala hema jini
Chaudda-sata sata-sake
Dasa-avatara-stotram
Dhana mora Nityananda
Durlabha manava janma
Ei-bara karuna kara
E ghora samsare
Emona durmati
Gaurangera duti pada
Gaya gora madhur svare
Gopinath (Nivedana)
Gurudev krpa-bindu diya
Ha ha bhakti-vinoda
Hari haraye Namah Krsna
Hari he dayala mora
He deva bhavantam vande
Jagannatha-suta (Nadiya nagare nitai neche)
Janama saphala ta'ra
Jaya guru maharaja (Sri Guru arati-stuti)
Jaya Guru Maharaja karuna-sagara (Sri Sri Nitai-Chaitanya arati)
Jaya jaya Gorachander
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Guru Sri Gaura Sri Nityananda Arati)
Jaya jaya gurudever (Sri Guru arati)
Jayare jayare jaya Gaura-Saraswati
Jayare jayare jaya paramahamsa
Jaya Sachi-nandana
Jaya Radha-Madhava
Jaya Radhe, Jaya Krsna
Jiva jaga, jiva jaga
Kabe habe bolo
Kabe Sri Chaitanya more
Kali kukura kadana
Ke yabi ke yabi
Ki jani ki bale
Ki-rupe paiba seva
Mana tumi tirthe sada rata
Manasa deha geha
Mayura-mukuta
Namo namah tulasi maharani
Nitai amara dayara avadhi
Nitai gunamani amara
Nitai-pada-kamala
Parama karuna
Radha bhajane yadi
Radha-kunda-tata
Radhe Radhe Govinda
Radhika-charana-padma
Samsara-davanala (Sri Gurvastakam)
Sarvasva tomara
Sri-gaura-mandala majhe
Sri Guru-charana-padma
Sri Guru-Parampara
Sri Guru-charana-padma
Sri Hari-vasare
Sri Krsna Chaitanya Prabhu daya kara more
Sri Krsna-Chaitanya Prabhu jive daya kari
Srila Raghunath Das Goswami Sochaka
Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam
Sri Rupa-manjari-pada
Sri Sad-Goswamy-Astakam
Sri Sri Damodarastakam
Sri Srimad Gaura-Kishor-Namaskar Dasakam
Sri Sri Siksastakam
Suddha-bhakata
Sujanarvuda-radhita (Sri Sri Prabhupada-padma Stavakah)
Suno he rasika-jana
Thakura vaisnava-gana
Udila aruna
Vaisnav ke?
Vaisnava Thakura dayara
Vandana
Yadi Gaura na ha'ta
Yasoda-Nandana Krsna
Yasomati-Nandana
Yasomati-stanya-payi (Nagare nagare gora gay)
Ye anila prema-dhana (Viraha-giti)

Dasavidha Nama-Aparadha

 

 

 


 

Purity of Service
'Sadhus, Guru, Vaishnavs worship the Lord daily—it is an eternal service. Devotees think, 'The Lord is the master of my house—I am a member of His family. I have got everything for Him. Everything in this world exists for Him.''

 

      

You eat every day, you go to the toilet every day, then you must feed your deity
every day too. That is what sincerity is.

"HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS | HUMILITY, TOLERANCE, GIVING HONOUR TO OTHERS"