Our Disciplic Succession:
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj  Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj  Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad
"The Sun Never Sets on Sri Chaitanya Saraswat Math":
Worldwide Affiliate Branches and Centres
 
ABOUT US GUIDANCE LIBRARY DAILY PRACTICE PHOTO CALENDAR CONTACT
 

Viraha-giti

 

ye anila prema-dhana karuna prachura
hena prabhu kotha gela acharya thakura [1]

Where has Srinivas Acharya Thakur, my Lord who has very mercifully brought the wealth of divine love to this world, gone?

kaha mora svarupa rupa kaha sanatana
kaha dasa raghunatha patita-pavana [2]

Where are my Svarap and Rupa? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das? Where are these saviours of the fallen?

kaha mora bhatta-yuga kaha kaviraja
eka-kale kotha gela gora nata-raja [3]

Where are my two Bhattas (Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta)? Where is Ramachandra Kaviraj? Where has all of a sudden the great dancer Si Gauranga gone?

pasane kutiba matha anale pasiba
gauranga gunera nidhi kotha gele paba

I will crush my head against a rock, I will enter into fire – where am I to go to find Gaurāṅga, an ocean of all good qualities?!

se saba sangira sange ye kaila vilasa
se sanga na pana kande narottama dasa [5]

Narottam used to play happily in the company of all those associates, but now he is weeping, not getting their association.

 

— : • : —

 

 

<< Back to the main page

 

Sung by Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj:
(1) Download (1.1 Mb)

(2) Download (1.6 Mb)


Sung by Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj:
(3) Download (1.9 Mb)


Bengali


 

Index:
Akrodha paramananda
Amara jivana
Aruna vasane
Atmanivedana tuya pade

Bara sukhera khabara gai
Bhagyadhisa-tvadiyo (Sri Guru Prasasti)
Bhajahu re mana
Bhaja re bhaja re amar
Bhuliya tomare
bimala hema jini

Chaudda-sata sata-sake
Dasa-avatara-stotram
Dhana mora Nityananda
Durlabha manava janma

Ei-bara karuna kara
E ghora samsare
Emona durmati

Gaurangera duti pada
Gaya gora madhur svare
Gopinath (Nivedana)
Gurudev! Bada krpa kari
Gurudev! Krpa-bindu diya

Ha ha bhakti-vinoda
Hari-bhakti-rasamrta-dana (Stava Kusumanjali)
Hari haraye Namah Krsna
Hari he dayala mora
He deva bhavantam vande

Jagannatha-suta (Nadiya nagare nitai neche)
Janama saphala ta'ra
Jaya guru maharaja (Sri Guru arati-stuti)
Jaya Guru Maharaja karuna-sagara (Sri Sri Nitai-Chaitanya arati)
Jaya jaya Gorachander
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Guru Sri Gaura Sri Nityananda Arati)
Jaya jaya gurudeva karuna-sagara (Sri Nitai Gauranga Arati, Nrisingha Palli)
Jaya jaya gurudever (Sri Guru arati)
Jayare jayare jaya Gaura-Saraswati
Jayare jayare jaya paramahamsa
Jaya Sachi-nandana
Jaya Radha-Madhava
Jaya Radhe, Jaya Krsna

Kabe habe bolo
Kabe Sri Chaitanya more
Kali kukura kadana
Ke yabi ke yabi
Ki jani ki bale
Ki-rupe paiba seva
Krpa kara Vaishnav Thakura

Mana tumi tirthe sada rata
Manasa deha geha
Mayura-mukuta

Namo namah tulasi maharani
Naumi sri-gurupadabjam (Sri Pranati Dasakam)
Nitai amara dayara avadhi
Nitai gunamani amara
Nitai-pada-kamala

Parama karuna

Radha bhajane yadi
Radha-kunda-tata
Radhe Radhe Govinda
Radhika-charana-padma

Samsara-davanala (Sri Gurvastakam)
Sarvasva tomara
Sri-gaura-mandala majhe
Sri Guru-charana-padma
Sri Guru-Parampara
Sri Guru-charana-padma
Sri Hari-vasare
Sri Krsna Chaitanya Prabhu daya kara more
Sri Krsna-Chaitanya Prabhu jive daya kari
Srila Raghunath Das Goswami Sochaka
Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam
Sri Nrsimha, Jaya Nrsimha
Sri Rupa-manjari-pada
Sri Sad-Goswamy-Astakam
Sri Sri Damodarastakam
Sri Srimad Gaura-Kishor-Namaskar Dasakam
Sri Sri Siksastakam
Suddha-bhakata
Sujanarvuda-radhita (Sri Sri Prabhupada-padma Stavakah)
Suno he rasika-jana

Thakura vaisnava-gana

Udila aruna

Vaisnav ke?
Vaisnava Thakura dayara
Vandana
Varaja-vipine yamuna kule

Yadi Gaura na ha'ta
Yasoda-Nandana Krsna
Yasomati-Nandana
Yasomati-stanya-payi (Nagare nagare gora gay)
Ye anila prema-dhana (Viraha-giti)

Dasavidha Nama-Aparadha

 

 

 


 

Dignity of Sri Chaitanya Saraswat Math: (1) At the Roots
'..This is how we, very fallen souls, by the mercy of Gurudev also got an opportunity to take shelter of such a bona fide Guru as he is. That is our happiness, that is our joy, that is our great luck and great fortune.'

 

      

Chant the Holy Name at all times!

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE